Halgård Vest

Bebyggelsen formes principielt som 2 vinkelformer af forskudte kædehuse langs de tilstødende veje. Vinkelformerne omslutter et stort grønt uderum, hvor det eksisterende engdrag danner udgangspunkt for den landskabelige bearbejdning af et attraktivt fælles friareal for hele bebyggelsen.
Alle kædehuse er på denne måde optimalt placeret i forhold til solorientering, hvor alle har opholdsrum med udgang til en lille have/terrasse. Forskydningen af de enkelte kædehuse former desuden de nære udearealer og terrasser, så de er ugenerte for nabohusene.
Bebyggelsen følger naturligt det faldende terræn, og de enkelte kædehuse forskydes således ikke kun i plan men også i højden. Tagopbygningen på det enkelte hus udføres som en spær opbygning med et ensidigt fald, hvor faldet i højde svarer til den højdemæssige forskydning af husene. Dette udnyttes til at skabe én sammenhængende tagflade på hver af de vinkelformede bebyggelser kun afbrudt af en slippe mellem husene.
Dette arkitektoniske greb skaber en ikonisk bebyggelse, der i den grad forholder sig til landskabet og den unikke grund – tagfladernes parallelle forløb med landskabet får landskab og bebyggelse til at smelte sammen – landskabet har formet bebyggelsen, og bebyggelsen bliver en fortælling om landskabet.
Kort
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
VEGA landskab
INGENIØR
DRIAS Rådgivende Ingeniører
TOTALRÅDGIVER
Cubo
BYGHERRE
Boligselskabet Sct. Jørgen
STATUS
Konkurrence vundet