Campus Vejle – VUC

VUC bygningen fremstår i det ydre som en kombination af sort, forpatineret zink og glas med de markante sorte lyskarnapper, som folder sig ud fra facaden.
Materialekarakter og udformning er dels inspireret af den nyeste »hovedbygning«, Vejle Handelsskole (Cubo 2008), mod Boulevarden og dels udsprunget af bygningens form, hvor karnapperne accentuerer de forskellige udsynsvinkler.
Placeringen mellem en ny idrætshal og det eksisterende bygningsanlæg, på det relativt smalle grundstykke, medfører umiddelbart smalle og monotone udearealer, nærmest som korridorer mellem bygningerne. Men ved at forme bygningen som en slynget bevægelse, hvor man kommer tæt på naboen nogle steder og længere fra på andre, opstår der både spændingsfyldte og oplevelsesrige uderum og indre undervisningsarealer.
Kort
BYGHERRE:
Campus Vejle VUC
ARKITEKT:
Cubo
LANDSKABSARKITEKT:
Preben Skaarup
INGENIØR:
Midtconsult
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2012, Indviet 2014
BRUTTOAREAL:
Nybyggeri 6.000 m2 + ombygning af autoværksted/lager til idrætshal 2.500 m2