Aarhus Gymnasium, Aarhus Tech

Midtbycampus er tilført to nye bygninger med et moderne arkitektonisk udtryk og et materialevalg, der spejler vores tid, men samtidig er formgivet med respekt for den eksisterende industriarkitektur.
Den samlede bebyggelse er en historiefortælling om den ubrudte indholdsmæssige og bygningsmæssige udvikling af Tekstilfabrikken fra 1930’erne til i dag. De nye bygninger rummer undervisningslokaler, projekt- og salonområder. Sideløbende med udvidelsen er en del af det eksisterende tekniske gymnasium moderniseret.
Kort
BYGHERRE:
Aarhus Tech
ENTREPRENØR:
Jakobsen & Blindkilde
LANDSKABSARKITEKT:
Møller & Grønborg
INGENIØR:
Alectia
PROJEKTSTADE:
Indviet 2014
BRUTTOAREAL:
2.200 m² nybyggeri, 2000 m² ombygning