Toppedalskolen

Toppedalskolens nye undervisningsfløj til mellemtrin og udskoling etableres i en enkel og klar længebygning, placeret parallelt med eksisterende skolebygninger. Fløjens enkle og rationelle geometri forener nyt og eksisterende i en ny funktionel og arkitektonisk helhed, med fokus på godt indeklima og arbejdsmiljø samt arkitektonisk velfungerende valg af bæredygtige materialer

Trivsel for den enkelte elev og for hele fællesskabet er i højsædet og tilbygningen opføres med udgangspunkt i skolens og nærområdets allerede eksisterende kvaliteter; et helhedsorienteret, bæredygtigt læringsdesign hvor energitiltag, bevidst materialevalg og arkitektur smelter naturligt sammen, og hvor det pædagogiske potentiale håndgribeliggøres.

Den nye undervisningsbygnings bevægelsesmønster ligger i forlængelse af den aksiale bevægelse, der allerede findes i det eksisterende skolebyggeri og bidrager til et sammenhængende flow mellem undervisningsrum, faglokaler og fællesarealer.

BYGHERRE
Vesthimmerlands Kommune
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
SWECO
TOTALENTREPRENØR
Q Construction
BRUTTOAREAL
1645 m²
KONKURRENCE VUNDET 2021
Indvies 2023