4D Bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D er vinderprojektet i konkurrencen om at være et af de mest bæredygtige byggerier i verden, udskrevet i forbindelse med FN’s miljø-konference i 2009.
4D lader to u-formede bygningskroppe flette sig ind i hinanden, dels med boliger og dels med erhverv. Boligerne udnytter sydsidens sol og skygger for kontorerne. Karréen er højest mod nordøst og lavest mod sydvest for at lukke så meget som muligt af eftermiddagssolen ind i gårdrummet.
Kort
BYGHERRE:
Nordkranen A/S
LANDSKABSARKITEKT:
Cubo Arkitekter
INGENIØR:
Cowi A/S og Passivhus.dk
PROJEKTSTADE:
Karreplan udarbejdet 2008
BRUTTOAREAL:
26.000 m2, heraf 2/3 kontorer – 1/3 boliger
PRÆMIERET:
1. præmie i 2008