Bartholin Komplekset Aarhus Universitet

Bartholin Komplekset er med sin smukke placering ved søerne i den sydlige del af Universitetsparken et markant bygningsværk, der huser forsknings- og undervisningsfaciliteter på Institut for Biomedicin. Som led i renoveringen af det kanoniserede universitetsbyggeri får Bartholin Komplekset en markant ændret facade med et gennemgående vertikalt glasparti mod parken. Med denne facade-løsning åbnes bygningen nænsomt og der etableres et halv-atrium med indre møderum og nye mødesteder. Renoveringen bevarer de eksisterende indre kvaliteter i bygningen, samtidig med at der lukkes naturligt lys ind og gives udsigt til søen.

Projektet for AU Health, Institut for Biomedicin omfatter foruden renoveringen af Bartholin Komplekset også energirenovering af eksisterende laboratoriebygninger med ombygning, etablering og indretning af nye kontorer, studiemiljøer og laboratorier indenfor GMO-klassificeringen.

I 2018 blev den nyopførte Skou Bygningen indviet. Projektet indgår også i det samlede projekt for AU Health, der med udvidelsen fik optimale rammer til den biomedicinske forskning på Aarhus Universitet. I 2019 modtog Skou Bygningen Aarhus Kommunes Arkitekturpris for nybyggeri med ros for ”opførelsen af det smukke og kvalitetsprægede byggeri”, der udfolder sig i et kanoniseret kulturmiljø, og med afsæt i stedets særlige karakteristika formår at tilføre nye værdier.

Udvidelsen og renoveringen på Aarhus Universitet føjer sig til den lange række af undervisnings- og forskningsbyggerier formgivet af Cubo.

BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
BRUGER
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
ARKITEKT & TOTALRÅDGIVER
Cubo Arkitekter
LANDSKABSARKITEKT
LYTT
INGENIØR
Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
UNDER UDFØRELSE
Forventes taget i brug 2024
AREAL
12.000 m2