Skou Bygningen
Institut for Biomedicin
Aarhus Universitet

Hovedgrebets variation over det kanoniserede universitetsbyggeris kendte tema danner en ny storhed og tyngde i parkens sydlige kvarter – en disponering der indskriver sig naturligt i universitetets bygningshierarki. Skou Bygningens to høje forskudte bygningslænger tilpasser sig omgivelserne med de karakteristiske gule tegl og saddeltage men tilfører samtidig nye berigende elementer. De perforerede teglgavle er tydeligt nye men refererer samtidig til universitetets gavle mod Ringgaden.

Orienteret mod nord og mod forpladsen inviterer nybygningens markante transparente gavlparti mod hovedindgangen, og man ledes ind under gavlens store åbne underskæring. To forskudte overlappende længer skaber et stort centralt brugsrum, mens bygningsbredden rummer forskningsenhedernes kontorer og laboratoriefunktioner i længerne.

Projektet for AU Health omfatter udover Skou Bygningen renovering af Bartholin Komplekset og dele af Anatomi. Bl.a. vil den eksisterende Bartholin Bygning få en markant ændret facade med glasparti ud mod parken.

Kort

BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
BRUGER
Aarhus Universitet | AU Health
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Møller & Grønborg
INGENIØR
Søren Jensen
SKOU BYGNINGEN INDVIET 2018
Renovering af Bartholin-komplekset under udførelse
BRUTTOAREAL
Nye bygninger ca. 12.500 m2
Ombygning af eksist. ca. 14.500 m2
PRÆMIERING
Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2019