13. september 2016
Aqua Globe terrasse

AQUA Globe Skanderborg

Cubo har sammen med Jakobsen & Blindkilde og Viggo Madsen vundet projektet ›AQUA Globe‹ en ny tilbygning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed på Døjsøvej.

Med det nye byggeri etableres en ny hovedindgang og rammerne indrettes bl.a. til
formidling og undervisning, showroom for innovative projekter, kontorarbejdspladser,
køkken og kantine samt velfærdsfaciliteter for medarbejderne.

I bedømmelsesudvalgets betænkning blev der lagt vægt på følgende:

»Hovedgrebet er konceptuelt meget enkelt og stærkt. Den overordnede ide om det
runde hus og kobling imellem nyt og eksisterende fremstår gennemført på alle niveauer.«

»Forslaget til udvidelse virker rigtigt og ukompliceret – både set i forhold til internt
flow, hovedgrebet og landskabsbearbejdning.

Projektet viser konkurrencens mest åbne og konsekvente kobling imellem nyt og
eksisterende, hvilket bedømmelsesudvalget finder meget værdifuldt – ikke mindst
bringes den eksisterende bygning og den centrale ’ellipse’ i spil på en ny og overbevisende
måde…«

Se projekt