Simon Kanstrup Jensen
Konstruktør

Email: skj@cubo.dk
Mobil: 54 33 80 17

Filip Bach Pahus
Konstruktør

Email: fbp@cubo.dk

Peter Møller Jensen
Konstruktør

Email: pmj@cubo.dk
Direkte: 28 14 97 70

Lana Majksner
Konstruktør

Email: lma@cubo.dk

Email: cm@cubo.dk

Email: agv@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 12

Vibeke Christiansen
Konstruktør

Email: vc@cubo.dk

Email: aaf@cubo.dk
Direkte: 61 62 87 75

Kasper Thusgaard
Konstruktør

Email: kth@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 66

Tue Hedemann Thomsen
Konstruktør

Email: tt@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 33

Torben Schytt
Partner | Konstruktør

Email: ts@cubo.dk
Direkte: +45 86 93 94 87

Per Noer-Olesen
Konstruktør

Email: pno@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 38

Email: pkj@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 41

Peter Eg Jensen
Konstruktør

Email: pej@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 47

Per Bjørneboe
Arkitekt | Konstruktør | DGNB Konsulent

Email: pb@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 43

Niels Straarup
Konstruktør

Email: ns@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 32
Mobil: 30 17 78 20

Morten Birk Nielsen
Arkitekt | Konstruktør

Email: mbn@cubo.dk
Direkte: 29 22 08 11

Helge Davidsen
Konstruktør | Teknisk Økonomisk Leder

Email: hd@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 83
Mobil: 20 66 77 83

Christian Hartvig Larsen
Arkitekt | Konstruktør | PQ

Email: chl@cubo.dk
Direkte: +45 86 93 94 49

Audunn Reynisson
Konstruktør | IKT Ansvarlig

Email: adr@cubo.dk
Dir: 86 93 94 05

Henrik Kvist
Henrik Kvist
Konstruktør

Email: hk@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 36

Henrik Jepsen
Konstruktør

Email: hj@cubo.dk
Direkte: 30 17 78 26