Maja Størum Oversø
Arkitektpraktikant

Email: mso@cubo.dk

Celina Alison Aballe Nielsen
Konstruktørpraktikant

Email: can@cubo.dk

Bertram Lund Øe
Arkitektpraktikant

Email: blu@cubo.dk

Rasmus Lassen
Arkitekt

Email: rl@cubo.dk

Kristian Brandsen
Arkitekt | DGNB Konsulent

Email: kgb@cubo.dk

Sarah Wulff Hansen
Arkitekt Cand.Polyt

Email: swh@cubo.dk

Email: sra@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 20

Email: th@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 26

Tanja Eggert
Arkitekt

Email: teg@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 21

Sanne Holm-Søndergaard
Arkitekt | DGNB Konsulent

Email: shs@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 50

Peter Lærkner
Arkitekt

Email: pl@cubo.dk
Mobil: 61 62 87 72

Per Bjørneboe
Arkitekt | Konstruktør | DGNB Konsulent

Email: pb@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 43

Morten Birk Nielsen
Arkitekt | Konstruktør

Email: mbn@cubo.dk
Direkte: 29 22 08 11

Christian Hartvig Larsen
Arkitekt | Konstruktør | PQ

Email: chl@cubo.dk
Direkte: +45 86 93 94 49

Rune Riis
Partner | Arkitekt MAA

Email: rr@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 14
Mobil: 28 44 19 76

Per Ravn
Partner | Arkitekt MAA

Email: pr@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 29
Mobil: 61 62 87 71

Sune Nielsen
Partner | Arkitekt MAA | DGNB Konsulent

Email: sni@cubo.dk
Mobil: 24 42 86 26

Søren Marxen
Partner | Arkitekt MAA | DGNB Konsulent

Email: sma@cubo.dk
Mobil: 22 31 23 23

Peter Dalsgaard
Arkitekt MAA

Email: pd@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 81
Mobil: 20 66 77 81

Bo Lautrup
Arkitekt MAA

Email: bl@cubo.dk
Direkte: 86 93 94 82
Mobil: 20 66 77 82

Lars Juel Thiis
Lars Juel Thiis
Arkitekt MAA

Adj. Professor AAU

Email: ljt@cubo.dk
Direkte: +45 86 93 94 88
Mobil: +45 20 66 77 88