WP25 – Medicinsk Biototeknologisk Center, Syddansk Universitet

Bebyggelsen føjer sig til de eksisterende bebyggelsesprincipper, men fremstår som en ny tolkning af tid og sted. Som ’forskningshus’ indeholder bygningen kliniske afsnit, men appellerer samtidig til brugernes sanser gennem oplevelsesmæssige stemninger, dannet både af den kunstneriske udsmykning og af materialernes varme stoflighed.
Siden 1998 har Cubo tegnet en række bygninger i Winsløwparken. Bl.a. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Medicinsk Bioteknologisk Center, Biomedicinsk Laboratorium og bygninger til retsmedicinsk Institut. (WP17-2, WP19, WP23 og WP25).
Karakteristisk for bygningerne i Winsløwparken er de grafiske sort/hvide facader med gennemgående vinduesbånd og gangbroerne i glas samt masser af udsyn og kontakt til landskabet.
Kort
BYGHERRE
S-FoU – Bruger: Syddansk Universitet
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Landskab Århus
INGENIØR
Lemming & Eriksson
INDVIET 2004
Konkurrence vundet 2000
BRUTTOAREAL
6.700 m2