Vestskoven Gymnasium
Et lære- og værested

Vestskoven Gymnasium på Kongsholmgrunden i Albertslund er en del af NEXT Uddannelse København. Det nye gymnasium tilbyder moderne rammer til 800 elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, ligesom der er etableret udearealer for ophold og kreativ udfoldelse.

Med en sammenstilling af to bygningskroppe er det arkitektoniske motiv en kubisk figur i fire etager, der balancerer på ryggen af et lavere bygningskorpus. Herved dannes flere niveauer, der hver især understøtter et åbent og fleksibelt læringsmiljø: Det nære byrum, hvor gymnasiet i skala opleves åbent og tilgængeligt og velproportioneret i forhold til omgivelserne. Den aktive taghave med boldbane tilbyder ophold med udsigt over Albertslund. Kuben, der indeholder undervisningsrum omkring et indvendigt atrium, fremstår synligt på afstand; som et pejlemærke i Albertslunds flade skyline og landskabet.

Gymnasiet udgør den fælles ramme, hvor elevernes aktiviteter giver huset liv. Den store variation af åbne og lukkede miljøer skaber stemningsfulde læringsrum og flow, der understreger forbindelserne på tværs af etagerne via husets atrier.

De to bygningskroppe er opført i mørkegrå teglsten, der patinerer smukt og tilfører et varmt udtryk til de nære opholdsarealer omkring huset og på taghaven. Den dynamiske vindues-komposition tilfører spil i facaden, ligesom træbeklædninger og beplantning indgår som aktive elementer.

Visionen har været at skabe et gymnasium, der tilbyder ideelle rammer for et ”lære- og værested”, der understøtter en gymnasiekultur med fokus på både individuelt ansvar og demokratisk dannelse.

BYGHERRE
NEXT Uddannelse København
TOTALENTREPRENØR
C.C. Contractor
ARKITEKT, PROJEKTERING
Cubo
INGENIØR
Sweco Danmark
BYGHERRERÅDGIVNING OG DISPOSITIONSFORSLAG
Niras og IC Arkitekter
PROJEKTSTADE
Indviet i 2020
AREAL
11.000 kvm