Universitetssygehus Køge

Designet tager afsæt i det eksisterende sygehus kvaliteter og potentiale og udgør en samlet bæredygtig arkitektonisk, funktionel og teknisk vision om et kompakt, overskueligt, grønt og inviterende sygehuskompleks.

Universitetssygehus Køge (USK) er en betydelig udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, med en 3-dobling af den nuværende størrelse. Bygningsstrukturen understøtter optimale patient- og personale flow med behandlingsfunktioner i de nederste etager og fleksible standardiserede sengeafdelinger med en-sengs stuer på de øvre etager.

Kort

BYGHERRE
Region Sjælland
PROJEKTTEAM
Konsortiet Rådgivergruppen USK bestående af: C. F. Møller Danmark, Alectia og Rambøll Danmark
UNDERRÅDGIVERE
Cubo, Gehl Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
PROJEKTSTADE
Konkurrence vundet 2013
BRUTTOAREAL
ca. 177.000 m2, heraf nybyggeri ca. 130.000 m2