Udvidelse af Herning Gymnasium

Mod syd er de eksisterende undervisningsfløje forlænget og bundet sammen til en sluttet form. Den irregulære kantede form danner forskellige rumlige sammenhænge og oplevelser – fra det lille intime studieområde til det mere spektakulære højloftede samlingsrum med balkoner, hvorfra der er frit udsyn til større arrangementer i agoraen. Gymnasiets logiske organisering fortsættes i tilbygningerne, så de bliver en naturlig del af det eksisterende, og ved at indarbejde Grønnegården som et vigtigt samlingselement er der skabt sammenhæng mellem det eksisterende og det nye fællesrum.

Mod nord er der bygget rundt om den eksisterende idrætshal. Her er nye musikøvelokaler placeret i tæt tilknytning til de eksisterende musiklokaler, nyt dramatiklokale er placeret op ad den eksisterende festsal og scene, og hallen har fået et tiltrængt arkitektonisk løft.

Kort

BYGHERRE
Herning Gymnasium
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Preben Skaarup Landskab
INGENIØR
Midtconsult
TOTALENTREPRENØR
C.C. Contractor
INDVIET 2014
Konkurrence vundet 2012
BRUTTOAREAL
Ca. 5.400 m2