Trekantsområdets Affaldsforbrænding (TAS)

Tilbygningen til det eksisterende anlæg former et markant træk i landskabet. Materialevalget veksler mellem glaspartier, beton og metalbeklædning.
Over en høj betonbase er udført en ca. 25 m høj, let og transparent overbygning. Ovnhallens imponerende maskindele bliver derved indirekte en del af facadeudtrykket og fortæller om bygningens funktion.
Kort
BYGHERRE
Trekantsområdets Affaldsforbrændings Selskab (TAS)
ARKITEKT OG LANDSKAB
Cubo
INGENIØR
Rambøll
INDVIET 2007
Konkurrence vundet 2003
BRUTTOAREAL
8000 m2 (75.000 m3)