Skolen Nyelandsvej/ Frb. Seminarium

Projektets hovedidé – en “grøn aula” – udgør et væsentligt bidrag til byggeriets økologiske profil, idet rummet er udformet som en udvidet solvæg, dvs som en uopvarmet glasaula med en bagvedliggende tung og varmeakkumulerende bygningsmasse i røde teglsten.
Udbygningen af Skolen på Nyelandsvej og Frederiksberg Seminarium er én bygningsmasse – en “brugsreol” – i 4 etager, der forbinder og servicerer de to skoler. Hovedindgangen, den ’grønne aula’, er et uopvarmet indre gaderum, hvortil skolen har udsyn via glaskarnapper. En fælles multifunktionshal lægger sig ind i den høje aula og udgør et væsentligt aktiv i hele bebyggelsen.
BYGHERRE:
Bygherre Samejet Nyelandsvej v. Forskningsministerets byggedirektorat
INGENIØR:
Ingeniør Lemming og Eriksson
PROJEKTSTADE:
Indviet 1998
BRUTTOAREAL:
5.500 m2