Præstebolig i Hylke

Præstegården i Hylke er opført som et moderne, funktionelt og bæredygtigt længehus i to etager, der tager afsæt i stedets ånd og indpasser sig i den kuperede grund. Alle funktioner er samlet i én bygningskrop og udgør privat bolig for præsten og dennes familie. Udover præstebolig rummer huset et offentligt tilgængeligt kontor og et handicaptoilet.

Træ er et gennemgående materiale i huset og flere detaljer i indretningen refererer til den klassiske danske folkekirke. Mest iøjnefaldende er den midterste del af huset, hvor den interne trætrappe og dele af køkkenet er kombineret så det symboliserer orglet i kirken. Dét skaber en helt særlig rumlighed i boligen.

For at reducere CO2 aftrykket, er huset er opbygget af lavenergi-blokke med god isoleringsevne. Udvendigt er huset er beklædt med varmebehandlet træ og en klimavenlig jordbaseret varmepumpe opvarmer præsteboligen.

Haven fremstår som vildt bevokset med en slynget sti der også sikrer adgang til førstesalen udefra. Den nye præstebolig erstatter den gamle præstebolig fra 1747.

BYGHERRE
Ovsted, Tåning og Hylke Menighedsråd
ARKITEKT
Cubo
TOTALENTREPRENØR
John A. Laursen
IINGENIØR
Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
LANDSKABSARKITEKT
DetBlå / Torben Schønherr
Indviet
April 2023