Plejecentre Norddjurs

Cubo er totalrådgiver på to nye plejecentre for Norddjurs Kommune i henholdsvis Auning og Grenå.

I Auning skal der bygges 40 nye boliger samt fællesfaciliteter i en bynær kontekst. Boligerne organiseres i tre klynger, som igen kan underopdeles. Hver klynge vender ud mod sit eget beskyttede gårdrum og boligklyngens fællesrum markeres som et hus med saddeltag, der gengiver skalaen fra de omkringliggende parcelhuse.

Lidt nordvest for Grenå, med udsigt over det åbne land skal bygges 30 nye boliger, som er særligt indrettet med henblik på borgere med svær demens. Byggeriet organiseres i tre klynger med hver sit trygge gårdrum. Huset placeret lidt for sig selv på et tidligere landbrugsareal og gives en skala og arkitektur som kan aflæses på afstand og relatere til det øvrige byggeri i det åbne landskab. På tæt hold opleves arkitekturen nedskaleret og med varme og lyse materialer .

Cubo har været rådgiver både på byggeprogram og projekt. Begge dele er udformet i tæt dialog med Norddjurs Kommune, brugerrepræsentanter samt repræsentanter fra Sundhed og Omsorg.

BYGHERRE
Norddjurs Kommune
TOTALRÅDGIVER
Cubo Arkitekter
INGENIØR
Niras Ingeniører
LANDSKAB
WAD Landskab
BRUTTOAREAL
CA. 6400m²
KONKURRENCE VUNDET 2022