Plejecenter Hyrdehøj i Roskilde

Roskilde Kommunes nye plejecenter med 104 boliger tilbyder trygge rammer om hverdagslivet for beboergruppen, der primært er borgere med demens, men også ældre mennesker med udviklingshæmning og borgere i rehabilitering og palliativ pleje på hospice. Plejecenter Hyrdehøj rummer desuden et stort dagcenter, som bruges af både beboere og borgere fra lokalområdet.

Det 10.000 m2 store plejecenter er udviklet ud fra visionen om at blive Nordeuropas bedste plejecenter for borgere med demens. Således er samtlige løsninger – fra byggeriets placering til den enkelte bygningsdetalje i boligen – designet med henblik på at imødekomme de særlige behov, der knytter sig til et plejecenter, der skal rumme bomiljøer, fællesarealer, arbejdsgange og gæsteforhold. Blandt andet er sanselig wayfinding integreret i en række skræddersyede indretningsløsninger, der spiller sammen med den nyeste velfærdsteknologi.

Hyrdehøjs placering sikrer nærhed til både by og natur. Mod nord er der skabt et nyt byrum i form af en bygade mod Hyrdehøjcenteret med gang- og cykelstier, staudebede og bænke. Mod syd åbner Hyrdehøj sig mod det store fredede landskab. Naturen kan nydes indefra eller opleves under åben himmel, da alle boliger har adgang til gårdhave, altan eller terrasse ligesom der ude i terrænet er gangstier og opholdslommer. Arkitektur og landskab skaber i forening et inviterende bomiljø, der tilgodeser behovene hos den enkelte beboer, medarbejdere og pårørende og samtidig giver adgang til fællesskab, tilbud og aktiviteter.

Kort

BYGHERRE
Roskilde Kommune
TOTALRÅDGIVER
Cubo
ARKITEKTER
Cubo og Force4
LANDSKAB
Henrik Jørgensen Landskab
INGENIØR
EKJ
INDFLYTTET 2020
Konkurrence vundet 2016
AREAL
10.270 kvm