OU41 – Institut for
Molekylær Medicin
Syddansk Universitet

OU41 er både i arkitektonisk og funktionel henseende en meget vigtig udvidelse af SDUs Campus Odense, idet OU41 både afrunder universitetsplateauets sydlige afsnit og samtidig er starten på de store udbygninger af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Odense Universitetshospital OUH på arealerne syd for plateauet.

OU41 harmonerer med de senere års udbygning af campus mod vest – med en materialesammensætning, der veksler mellem beton og cortenstål, og et formsprog, som respekterer universitetets oprindelige bygningsudtryk. Bygningen er disponeret med to modstående u-formede bygningskroppe, der danner ramme om to indre lysgårde. Via et trappeforløb, der forbinder indgangsplanet med hovedplanet i det eksisterende campus ledes man naturligt videre i det eksisterende campus.

Huset som rummer laboratorier med tilhørende kontorfaciliteter er bygget til Institut for Molekylær Medicin og bliver en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fremtidige placering på SDU Campus Odense.

Cubo vandt i 1997 konkurrencen om en helhedsplan for Odense Universitet. Siden har Cubo bl.a. via rammeaftale stået for en stribe bygninger på Campus. Bebyggelsesplanen er formet med en klar og let opfattelig bebyggelsesstruktur og med nye bygningsanlæg, der fremstår karakterfulde i forhold til den eksisterende bebyggelse.

Kort

BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
BRUGER
Det Sundhedsfaglige Fakultet (SUND), Syddansk Universitet
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
INGENIØR
Lemming & Eriksson
PROJEKTSTADE
Indviet 2014
BRUTTOAREAL
4000 m2
Lav-energiklasse 2015