OU37 Institut for biokemi og molekylær biologi
Syddansk Universitet

Laboratoriebygningen OU37 respekterer Odense Universitets strukturalistiske plan fra 1960’erne, men bygningen har dog sin egen identitet i materialer, konstruktion og rumlig definering.
Bygningen formes af to længer, der samles i en U-form omkring et instituttorv. Torvet opleves transparent med visuel kontakt mellem ude- og inderum.
Kort
BYGHERRE:
Syddansk Universitet
LANDSKABSARKITEKT:
Cubo arkitekter og Landskab Århus
INGENIØR:
Lemming & Eriksson
PROJEKTSTADIE:
Indviet 2005
BRUTTOAREAL:
4.400 m2
YDELSE:
Totalrådgivning
PRÆMIERET:
Odense kommunes præmiering 2005