OK Energiselskab

I juni 2020 tog borgmester Jacob Bundsgaard det første spadestik til en udvidelse af energiselskabet OK’s hovedsæde i Viby J, syd for Aarhus. Udvidelsen har givet plads til flere medarbejdere, større mødelokaler og der er etableret en mere moderne kantine. Udvidelsen er den ottende siden hovedkontorets opførelse i 1979 og tilføjer 2.200 kvadratmeter til de øvrige bygninger. OK’s hovedsæde er i dag 9.000 kvadratmeter i alt.

Udvidelsen er integreret sømløst og respektfuldt med de eksisterende bygninger, men fremtræder stadig med sin egen identitet, blandt andet med en ny og markant hovedindgang til det samlede hovedsæde. Hovedkontoret er udvidet med ca. 80 nye kontorpladser og syv nye mødelokaler, der blandt andet giver plads til større arrangementer, f.eks. andelsselskabet OK’ s kredsmøder.

Den nye bygning forbinder og samler to eksisterende bygningsfløje, og udgør dermed en logistisk forbedring af det samlede bygningsanlæg. Udvidelsen er hovedsageligt placeret fra første sals niveau og opefter, så det stadig er muligt at køre under bygningen og frem til parkeringsarealet i det nydannede gårdrum.

OK-koncernen, som også tæller Kamstrup, har ca. 2.200 ansatte – heraf beskæftiger moderselskabet cirka 650 medarbejdere, hvor størstedelen er placeret på hovedkontoret i Viby. OK’s udvidelse af hovedkontoret understreger virksomhedens fortsatte vækst og engagement i lokalsamfundet, og det moderne design afspejler visionen om at være en innovativ og bæredygtig energivirksomhed.

BYGHERRE
OK a.m.b.a.
ARKITEKT
Cubo Arkitekter A/S
TOTALENTREPRENØR
BASE Erhverv
BYGHERRERÅDGIVER
TriConsult
BRUTTOAREAL
2200 m²
INDVIET 2021