Nyt Beder Vandværk

Med sit minimalistiske udtryk er anlægget både i stand til at fremstå enkelt og naturligt og samtidig fuldt integreret i det store og smukke bymæssige landskabsrum. Med lukkede beklædningstegl på siderne og åbne gavle mod park og vej.
Ved at beklæde både facader og tag med tegl indordner det kommende vandværk sig stedet og den bygningsmæssige typologi. Enkelt, rationelt og elegant.
Bygningens åbne gavle leder dagslyset langt ind i ­bygningen til glæde for arbejdsforhold og udsyn til den ­parklignende grund. Samtidig får offentligheden mulighed for at følge og forstå processen i det moderne ­vandværk. Fra Skoleparken er der gennemsyn til proceshallen og fra den kommende sti vil både de mange filterbeholdere og de tre rentvandsbeholdere stå stringent placeret i hver sin halvdel af proceshallen.
I morgen- og aftensolen reflekterer de transparente gavle solens varme gyldne lys og i løbet af dagen vil beklædningsteglen på facader og tag skabe en varierende skyggevirkning afhængig af solens højde på himlen. De nære omgivelsers græs og træbeplantning reflekterer naturens farver og skaber en kontrast til den smukke tegl.
Kort
BYGHERRE
Aarhus Vand
ARKITEKT
Cubo
ENTREPRENØR
Aarsleff
VANDTEKNIK
Vand & Teknik
INGENIØR
DRIAS
BRUTTOAREAL
1400 m2
INDVIET 2020
Konkurrence vundet 2017