Ny hovedindgang
Den Gamle By

Hovedindgangen til Den Gamle By fremstår med sin nye placering og fremtoning eksponeret og orienteret direkte mod Aarhus midtby. En venlig invitation til en forestående tidsrejse, hvor den besøgende træder ind i nutiden og herfra bevæger sig tilbage i tiden og således bliver en aktiv medspiller i at skabe oplevelsen af historien. Hovedindgangen indføjer sig som et sprødt landmark på kulturstrøget fra Aros og Musikhuset via Thorvaldsensgade til Den Gamle By, Botanisk Have og Væksthuset.

Som et stort overdækket torv er hovedindgangens foyer placeret i overgangen mellem den fredede Botanisk Have og Den Gamle By. Bygningen er indpasset følsomt i istidslandskabets bølgende moræne landskab i Botanisk Haves sydlige afsnit og den omvendte tagkonstruktion skaber følsomt afstand og rum, således at Anton Rosens smukke pavillon naturligt inddrages visuelt i foyerens interiør.

Foyeren er en stor klar og overskuelig rumlighed, hvor mange mennesker kan være samlet på samme tid under den store tagkonstruktion, der danner paraply over de besøgende, over foyerfunktionerne og markerer rummet som et særligt betydningsfuldt offentligt rum. Allerede i den lettilgængelige foyer introduceres gæsterne til Den Gamle Bys historiske håndværksmæssige kvalitet gennem en nøje bearbejdning af interiørets materialer og detaljer i den dragende hovedkonstruktion. Samtidig er hovedindgangen orienteret mod omverdenens kontekst, og spiller således sammen med den store diversitet i arkitektur og skala, der kendetegner Ceres-krydsets omgivelser.

Hovedindgangen fremtræder som Den Gamle Bys nye store bygning, hvor tidsånden fra Den Gamle By flettes ind i nybygningens modernitet.

Den nye hovedindgang til Den Gamle By er vinder af Aarhusianernes Arkitekturpris 2023

Kort

BYGHERRE
Den Gamle By
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
OJ Rådgivende Ingeniører
LANDSKAB
Cubo og DetBlå
BRUTTOAREAL
ca 1000 m²
INDVIET 2023
Konkurrence vundet 2018