Ny hovedindgang
Den Gamle By

Hovedindgangen til Den Gamle By vil med sin nye placering og fremtoning fremstå eksponeret og orienteret direkte mod Aarhus midtby. En venlig invitation til en forestående tidsrejse hvor en besøgende aktivt er medvirkende til at skabe oplevelsen af historien.
Hovedindgangen vil indføje sig som et sprødt landmark på kulturstrøget fra Aros og Musikhuset via Thorvaldsensgade til Den Gamle By, Botanisk Have og Væksthuset.
Som et stort overdækket torv placeres hovedindgangens foyer i overgangen mellem den fredede Botanisk Have og Den Gamle By. Den nye hovedindgang indpasses følsomt i istidslandskabets bølgende moræne landskab i Botanisk Haves sydlige afsnit og hovedindgangens omvendte tagkonstruktion skaber følsomt afstand og rum, således at Anton Rosens smukke pavillon naturligt inddrages visuelt i foyerens interiør.
Foyeren er en stor klar og overskuelig rumlighed, hvor mange mennesker kan være samlet samtidig under den store tagkonstruktion der danner paraply over de besøgende, over foyerfunktionerne og markerer rummet som et særligt betydningsfuldt offentligt rum. Allerede i foyeren skal gæsterne introduceres til Den Gamle Bys historiske håndværksmæssige kvalitet, gennem en nøje bearbejdning af interiørets materialer og detaljer i foyerens dragende hovedkonstruktion. Samtidig skal hovedindgangen orienteres mod omverdenens kontekst, og således på samme tid spille sammen med den store diversitet i arkitektur og skala der i dag kendetegner Ceres-krydsets omgivelser.
Hovedindgangen vil således fremtræde som Den Gamle Bys nye store bygning, hvor tidsånden fra Den Gamle By flettes ind i nybygningens modernitet.
Kort
BYGHERRE
Den Gamle By
ARKITEKT
Cubo
BRUTTOAREAL
ca 1000 m²
UNDER OPFØRELSE
Konkurrence vundet 2018