Nordforbrænding – Hørsholm

Udbygningen samler komplekse maskininstallationer i en »krop«, en container for et teknisk indre. Som et rektangulært volumen spænder bygningen ud – parallelt med og i respektfuld afstand til det eksisterende anlæg. Denne rene form sikrer en rolig baggrund både for det eksisterende anlæg og for et fredet naturområde øst for kraftvarmeværket. Nybyggeriet er inspireret af det bestående anlægs arkitektoniske formsprog og materialeanvendelse: beton, stål og glas.
Kort
BYGHERRE:
Nordforbrænding
INGENIØR:
Rambøll
PROJEKTSTADE:
Indviet 2000
BRUTTOAREAL:
2218 m2 (56.000 m3)
PRÆMIERING:
Hørsholm Kommunes Arkitekturpris 2000