Menighedshus
Skanderup Kirke

Det eksisterende kirkedige mod nord og vest er forlænget til en afsluttet form, så der er dannet en indrammet trekantet »gårdhave« vest for kirkegården.
Gårdhaven er et beskyttet og solfyldt udeområde der kan bruges til ophold, undervisning, foredrag og evt. kirkelige seancer, der kan foregå udendørs. Retning på bygning, materialevalg og indpasning i omgivelserne signalerer et klart tilhørsforhold til kirken.
Kort
BYGHERRE
Skanderup Menighedsråd
ARKITEKT OG LANDSKAB
Cubo
INGENIØR
Søren Jensen
PROJEKTSTADE
Indviet 2010
BRUTTOAREAL
320 m2
Præmieret af Kolding Kommune for “- et arkitektonisk helhedsgreb, unikt tilpasset opgaven og stedet”