Kristianslyst, ældrecenter i Thisted

Projektet, der er opført i tilknytning til et mindre eksisterende ældrecenter er opbygget, så det nye center bliver det centrale midtpunkt for både de eksisterende og de nye ældreboliger.
Boliger er fordelt på to klyngebebyggelser, der hver er organiseret omkring et centralt opholdstorv. Torvet åbner sig mod en smuk landskabelig udsigt mod nord. Boligerne, bebyggelsernes organisering og bebyggelsens strukturelle opbygning muliggør graduerede former for samvær, alt efter den enkeltes individuelle behov.

Kort

BYGHERRE:
Thisted kommune
LANDSKABSARKITEKT:
Preben Skaarup
INGENIØR:
Rambøll, Skive
PROJEKTSTADE:
Indviet 1999
BRUTTOAREAL:
5.400 m2 inkl. eksist.