Kirkecenter
Rårup

Kirkecentret er en serie af rum der dels former en ramme for sognets aktiviteter og dels indgår i en indbyrdes rumlig dialog.
Centret spænder fra øst mod vest og er indfattet af lave landskabsmure, hvorved der er opnået en rolig base mod kirkegårdens afgrænsning og selve Rårup Kirke. Kirkecentret er opført i materialer der sikrer sammenhæng og helhed, gulvene anslår f.eks. en stemning der relateres til kirken og indpasses i en omhyggelig detaljering, som videreføres i de udendørs belægninger.
Kort
BYGHERRE
Rårup Sogns Menighedsråd
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
INGENIØR
Søren Jensen
INDVIET 2011
Konkurrence vundet 2002
BRUTTOAREAL
240 m2