Hinneruplund Ældrecenter

Den smukke landskabelige situation er inddraget i kompositionen af bygningsanlægget, hvor centret i 2 etager på enkel vis formidler grundens terrænspring.
Centret er en »rygrad«, hvori en gade som hoved-færdselsåre spænder fra vest mod øst og sikrer kort afstand fra boligen til centerdelen. Gadens dobbelt-høje rum danner en inspirerende ramme om det interne liv i centret. Alle boliger har direkte adgang til haveanlæg via egne terrasser.
BYGHERRE:
Hinnerup kommune og Åbyhøj Boligforening
LANDSKABSARKITEKT:
Preben Skaarup
INGENIØR:
Birch & Krogboe
PROJEKTSTADE:
Etape 1 indviet 1999, yderligere etaper er tilføjet sidenhen – senest i 2010
BRUTTOAREAL:
5.815 m2