Fremtidens boliger og liv
Kellersvej i Gladsaxe

Projektet nytolker de fysiske rammer til borgere med udviklingshæmninger og genfortæller de humanistiske og arkitektoniske kvaliteter i en nutidig, tæt og tryghedsskabende arkitektur.

Billeder dannes om den tætte klassiske landsby eller købstædernes lave bydannelse omkring en kerne af offentlige funktioner. Kernen består på Kellersvej af eksisterende smukke og bevaringsværdige bygninger, der indrettes til fælles- og personalefaciliteter og heromkring placeres boliger i nye klynger af gårdhavehuse med mindre fællesskaber og en lille privat have til hver bolig.

Kort

BYGHERRE
Gladsaxe Kommune
TOTALRÅDGIVER
Cubo
ARKITEKTER
Cubo og Force4
LANDSKABSARKITEKT
Henrik Jørgensen Landskab
INGENIØR
Oluf Jørgensen og Grontmij Acoustica
BÆREDYGTIGHED
Rie Øhlenschlæger AplusB
UNDER OPFØRELSE
1. etape taget i brug 2019
Konkurrence vundet 2015
BRUTTOAREAL
Ca. 5.300 m2 nybyggeri + 3.600 m2 ombygning