Forskerparken Scion DTU og Søhuset

Forskningsafsnittene træder frem i lysningen mellem søen og skoven og fællescentret, Søhuset, danner både en naturlig afslutning på dalsænkningen og styrker landskabets dramatik.
Et kontrolleret stiforløb danner en kommunikationslinie og rygrad for placeringen af kontor- og laboratoriebygninger og fællescentret.
Søhuset indeholder både et fuldt moderne konferencecenter og et fitnesscenter i 3 etager med alle tænkelige faciliteter.
Kort
BYGHERRE:
Rolf Barfoed A/S og Forskningscentret Hørsholm
INGENIØR:
Cowi
LANDSKABSARKITEKT:
Stig L. Andersson
PROJEKTSTADE:
1. etape indviet 2001 (forskningsafsnit),
2. etape indviet 2005 (Søhuset)
BRUTTOAREAL:
18.500 m2 totalt
PRÆMIERING:
Søhuset præmieret af Birkerød Kommune 2006