Forbrændingsanlæg, SAKO Brno – Tjekkiet

I det industrielle kvarter Stránska Skála øst for Brno i Tjekkiet, ligger forbrændingsanlægget SAKO Brno. Cubo har fået opgaven med at udvide anlægget og samtidig stå for en ny indpakning, der tilføjer komplekset æstetisk kontinuitet og et sammenhængende helhedsindtryk. Dette i tre faser:

  1. Opførelse af ny hal, der skal rumme den nye ovnlinje
  2. Afskærmning af det store affaldsanlæg
  3. Indpakning af anlææget i transparent polycarbonat

I dag fremtoner anlægget som et vilkårligt sammensat volumen, bestående af funktionelle kasser uden arkitektonisk sammenhæng. Det efterlader området kaotisk, mekanisk og industrielt.

Udvidelsen og renoveringen af anlægget som helhed puster nyt liv i området og med de tre fokuspunkter forenkling, fornyelse og forbedring, er hensigten at optimere de processer, der er forbundet med forbrænding, affaldshåndtering og energiproduktion. Samtidig er intentionen at forbedre hverdagen for de mennesker, der arbejder i anlægget eller passerer det dagligt.

Begrønning, stisystemer for besøgende og mulighed for at illuminere og indhylle anlægget i kunstig tåge, bestående af overskudsdamp, vil både ændre det samlede udtryk og skabe interaktion på tværs af komplekset. Ombygningen og udvidelsen vil tjene byen Brno som et nyt symbol, hvor anlægget bliver en unik attraktion for borgere og turister i Brno.

SAKOs samlede kapacitet efter gennemførelse af projektet:

– Behandlingskapacitet – tons affald 352.000 T (+60%)
– Leveret varme 1.500.000 giga-joule (+50%)
– Leveret elektrisk energi 158.000 MWh (+230%)

BYGHERRE
SAKO Brno
ARKITEKT + LANDSKAB
Cubo
INGENIØR
Rambøll
BRUTTOAREAL
ca. 30.000kvm
PROJEKTSTADE
Forventet ibrugtagning 2025