Bygning S
Aarhus BSS

Handelshøjskolens nye indgang domineres af multirummet, der er åbent i hele husets udstrækning som ét rum.
Rummet forbinder som et gadestrøg det indre nord/sydgående stræde i BSS med Ringgaden udenfor, og er det daglige omdrejningspunkt og mødested, planlagt til at kunne rumme mange forskelligartede funktioner. Dels i det daglige brug, hvor det skal rumme studiepladser, mødesteder informationsoversigter, kantinefunktion, udstillinger, etc. og dels de store fester og teater- og musikforestillinger.
Kort
BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Thing & Wainø
INGENIØR
Søren Jensen
TRAFIKRÅDGIVER
Via Trafik
KUNSTNERISK UDSMYKNING
Rikke Ravn Sørensen og Kristoffer Hultenberg
INDVIET 2012
Konkurrence vundet 2007
BRUTTOAREAL
12.800 m2
Præmieret af Aarhus Kommune 2012