Boliger i Rønde Strandpark

I Rønde Strandpark opføres 13 atriumhuse med udsigt over Kalø Vig. Den enestående beliggenhed i det attraktive landskab fordrer, at byggeriet opføres med ekstra megen omtanke og på naturens betingelser. Der bygges lavt, i en etage, delvist sammenhængende, således at landskabet fra syd og nord trækkes ind i bebyggelsens midte. På denne måde sikrer man sig samtidig, at samtlige udstykninger får del i den fine udsigt.
Kort
BYGHERRE
Bygform-artform
ARKITEKT OG LANDSKABSARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Tækker Rådgivende Ingeniører
BRUTTOAREAL
2.600 m²