Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen forbinder byrum i Viborg

Midtbyens Gymnasium understreger byens ambitiøse visioner for byudvikling. Her udfolder 1200 studerende og 130 medarbejdere sig i inspirerende rammer, der understøtter læring, udvikling og det sociale liv på stedet og i det omkringliggende bymiljø. Projektet inkluderer også Hærvejsbroen – byens nye centrale forbindelse, der via Gymnasiet kobler midtbyen til den nye bydel Viborg Baneby.

Gymnasiets beliggenhed udgør det ideelle afsæt for at skabe gode byplanmæssige løsninger og fremme tilgængelighed for fodgængere og cyklister mellem den gamle bykerne og Viborg Baneby. Gymnasiet er omgivet af vigtige funktioner som parkeringsanlæg, togstation, bibliotek og svømmehal, og den bymæssige placering har defineret bearbejdningen af alle synlige facader. Resultatet er et udtryksfuldt og urbant uddannelsesbyggeri, der taler byens sprog, tilpasser sig den byhistoriske kontekst og nedbryder den store skala.

Midtbyens Gymnasium er udviklet med en klar identitet, der kan rumme nye relationer, funktioner og undervisningsformer. Med sin fleksible og åbne bygningsstruktur henvender stedet sig til den individuelle bruger og understøtter samtidig fællesskabets udfoldelsesmuligheder. Stedet udtrykker åbenhed, foranderlighed og flow og kan tilpasse sig skiftende krav til undervisningsmiljøer.

Det bærende koncept for Midtbyens Gymnasium har været at udforme et bygningsanlæg, der på samme tid sammenfatter uddannelsernes mangfoldighed i et overordnet fælles arkitektonisk formsprog, og lader de enkelte uddannelser fremstå med individuelle identiteter. Plankonceptet er tænkt som en tæt, kompakt og bæredygtig bygningsstruktur med korte gangafstande og en indre rumlig variation, der er opbygget med et hierarki af torve og gader, stræder og passager som en collage af byens rum omsat til en bygning.

De keramiske teglbaguettes, der præger gymnasiets rolige ydre, tilfører en særlig stedlig identitet i naturlig visuel forlængelse af Banegårds Alléens og hele kvarterets udbredte anvendelse af klassiske røde tegl. I skolens indre udfoldes stor diversitet i både valg af materialer og rumlig artikulation.

Den nye banebro Hærvejsbroen skaber nye koblinger mellem bykernen, gymnasiet og Viborg Baneby og binder således det centrale urbane rum sammen i et oplevelsesrigt forløb med grønne oaser, mødesteder og opholdslommer. Broens mest markante byrumsdannelse er Hærvejspladsen, som former et levende byrum i første sals højde ved ankomsten til gymnasiet og skaber mødesteder på både pladsen og promenadedækket omkring gymnasiet. Her er der koblinger og synlige forbindelser på alle planer; fra det nedre p-anlæg med kig til himlen til basketbanen på taget med udsigt over byens tage. Plantekasser og bænke placeret på bro, pladser og øvre plateauer skaber også rig mulighed for ophold i grønne uderum.

Midtbyens Gymnasium føjer sig til den lange række af undervisnings- og forskningsbyggerier, som Cubo har formgivet, og understreger tegnestuens fokus på at skabe moderne inkluderende rammer til velfærdssamfundets kerneinstitutioner.

Kort

BYGHERRE
Mercantec og Viborg Kommune / Realdania
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Møller & Grønborg (nu LYTT Architecture)
INGENIØRER
ISC Rådgivende Ingeniører og Dansk Energi Management
STØRRELSE
Midtbyens Gymnasium: 13.000 m2
Samlet brolængde inkl. Hærvejspladsen: 270 m
INDVIET 2020
Konkurrence vundet i 2016
KONSULENTER
Frie Jernbanekonsulenter og Niras
ARKITEKTURENS PRIS 2020, VIBORG KOMMUNE
Nomineret til Årets Skolebyggeri 2021