Ældrecentre i Aakirkeby og Nylars

Om- og tilbygning
Centeret Aabos store bygninger er opdelt i mindre enheder som overskuelige sociale boliggrupper omkring centerfunktionerne. De små enheder tilpasser sig bebyggelsessituationen i Aakirkeby med den karakteristiske randbebyggelse i gadeprofilet.
I Nylars er den eksisterende bygningsstruktur udnyttet, og påført en smal bræmme af nybyggeri der former velfungerende plejeboliger for demente.
Kort
BYGHERRE
Aakirkeby kommune / Bornholms Regionskommune
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Stig L. Andersson
INGENIØR
Bascon
BRUTTOAREAL
Nybyggeri ca 2.550 m2, ombygning ca. 3.700 m2
AAKIRKEBY INDVIET 2004
NYLARS INDVIET 2005