Ældreboliger i Glostrup Bymidte

Boligerne drager alle nytte af både den bymæssige situation og den landskabelige tilknytning til Rådhusparken.

Det nye center afslutter parkens åbenhed med en let og transparent underbygning fastholdt af en overliggende “bolig-ramme” i røde tegl med beskyttende, stemningsfulde taghaver indbygget. Selve boligdelen med 40 ældreboliger “svæver” således hen over den lavere centerdel som et visuelt markant bygningselement.

Kort

BYGHERRE
Glostrup Kommune
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Stig L. Andersson
INGENIØR
Dominia
BRUTTOAREAL
5.000 m2
INDVIET 2006
Konkurrence vundet 2002