Aarhus Tech –
Aarhus Gymnasium og
Center for Klip & Stil

Midtbycampus er tilført to nye bygninger med et moderne arkitektonisk udtryk og et materialevalg, der spejler vores tid, men samtidig er formgivet med respekt for den eksisterende industriarkitektur.

Den samlede bebyggelse er en historiefortælling om den ubrudte indholdsmæssige og bygningsmæssige udvikling af Tekstilfabrikken fra 1930’erne til i dag. De nye bygninger rummer undervisningslokaler, projekt- og salonområder. Sideløbende med udvidelsen er en del af det eksisterende tekniske gymnasium moderniseret.

Kort

BYGHERRE
Aarhus Tech
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Møller & Grønborg
INGENIØR
Alectia
TOTALENTREPRENØR
Jakobsen & Blindkilde
INDVIET 2014
Konkurrence vundet 2012
BRUTTOAREAL
2.200 m² nybyggeri + 2000 m² ombygning