6. september 2018

Cubo vinder Professionshøjskolen Absalon i Slagelse

Cubo har sammen med c.c. contractor, Rønnow Arkitekter, landskabsarkitekt Marianne Levinsen og Midtconsult Rådgivende Ingeniører vundet konkurrencen om nyt byggeri til Professionshøjskolen Absalon i Slagelse.

Projektet tager afsæt i den bymæssige kontekst ved Slagelse Station og i de oplevelsesmæssige ruter: “Landskabsløberen”, bevægelsesbåndet “Den grønne sti” og “Fodsporet” – alle vigtige infrastrukturelle forbindelser, som forstærkes ved forskelligartede pladsdannelser, aktiviteter og oplevelser langs campusgrunden.

Absalons samlede bygningsmasse nedskaleres som en komposition af forskudte bygningsvolumener. Herved rejser Absalon sig i det flade jernbaneterræn og bygningerne terrasserer og tilpasser sig skalaen i det lave by- og parcelhuskvarter.

Landskabet mod syd, med tæt beplantning og store træer, trækkes op, hen over og ind i det nye Absalon i form af terrasserende niveauer, så der skabes et særligt byrum med nye områder til ophold, aktivitet, studie og fællesskab.

Absalon-model_www

I bedømmelsen fremhæves det at vinderforslaget bl.a. udskiller sig på følgende punkter:

  • Hele anlægget er organiseret i et ensemble af huse, som er udtrykt i forskellige højder og som forskydes for hinanden i nord-syd retningen. Dette greb skaber, på en gang, en varieret og opbrudt bygningskrop, som overbevisende forankres i skalaen på stedet og indtager samtidig den lange smalle grund, på en måde, der forener det langstrakte med det opbrudte og bevægede, både mod Jernbanen og mod syd.
  • I det indre skaber forslaget et attraktivt og sammenhængende læringsunivers, som forener alle, både fagligheder, studerende og personale på tværs af etagerne via de fire atrier. Den opbrudte bygningskrop skaber mange forskellige bygningsdybder, som let lader sig tilpasse til de forskellige funktioner, således at mørke kernezoner og indeliggende korridorer undgås.
  • Bygningsvolumenerne danner nogle fine rumligheder langs facaderne med gode sydvendte opholdsarealer.
  • Den landskabelige bearbejdning føres overbevisende med ind i fællesarealerne i stueetagen og skaber et trappe- og rampemotiv her, som kulminerer i auditoriets terrasserede opbygning.