9. juni 2021

Nyt campus i
Hobro midtby

Mariagerfjord Kommunes byråd har besluttet at bakke op om, at Hobro skal have et nyt campusmiljø midt på havnen, som skal samle uddannelsestilbud fra Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), Erhvervsakademi Dania, SOSU Nord, Mariagerfjord Gymnasium (MFG) samt evt. 10. klasser. Det var et enstemmigt byråd, der på baggrund af forstudier udarbejdet af Cubo, Grandville og Bisgaard Ejsing besluttede at gå videre med projektet, der har til formål at skabe et stærkt campusmiljø uden for storbyerne med plads til 950 studerende på 15.000 kvadratmeter ved kajen i Hobro midtby.

Projektet udspringer fra en overbevisning om, at et fælles campus i Hobro midtby både vil være en styrke for byen, for attraktiviteten af uddannelsesudbuddene i regionen og for de unges studiemiljø. Parterne har en stor interesse i at styrke et fælles socialt, læringsmæssigt og økonomisk bæredygtigt uddannelsestilbud i Hobro, der som mange andre landkommuner oplever udfordringer med at fastholde de unge, og derfor mister hoveder og hænder, der er uundværlige for den fremtidige udvikling.

Campus Bro1 vil blive en særdeles central brik i området omkring havnen, som er en smeltedigel imellem midtbyen og fjorden, og mellem handel, kultur og rekreative områder.

 

Der er mange positive perspektiver for Hobros udvikling ved et nyt campus i midtbyen:

  • Øget uddannelsesudbud og dermed fastholdelse af unge i lokalområdet og tiltrækning af nye uddannelser til Hobro
  • Mere liv ved havn og midtby, sammenhæng mellem ude- og byliv samt naturlige passager der binder byen sammen
  • Afsmitning på handelsliv og gågadeliv
  • Fornyet fokus på Hobro som besøgsmål, som følge af liv og aktiviteter – herunder mulig påvirkning af hastigheden for havneområdets omdannelse til mere rekreative og turistprægede aktiviteter
  • Mulig gevinst i forhold til bosætning og tilbageflytning