29. august 2019

Indvielse af Vonsild Sognehus

Torsdag eftermiddag blev det nye sognehus i Vonsild indviet med gudstjeneste, musik og taler. Grete Wigh-Poulsen fra Kolding Provsti klippede snoren i det nye hus.

Sognehuset forholder sig ydmygt til stedet, følger terrænet og er nøjsomt placeret i forhold til C.F. Hansens klassicistiske kirke fra 1824. Med sin tilbagetrukne placering vinkelret på kirkens akse efterlader sognehuset frit udsyn til kirken fra alle væsentlige synsvinkler og ankomstsituationer, og sikrer at kirken forbliver i fokus ved ankomsten.

Forpladsens markante blodbøg står som en flot forgrund til sognehuset, der på denne måde synes fuldstændig integreret i det samlede rumlige scenarie.

Hovedgrebet i det nye sognehus, er den åbne Loggia, der samler alle funktioner under samme tag omkring et overdækket stiforløb og ude-opholdsrum. Loggiaens monotone søjlerække, et klassisk motiv i en moderne fortolkning, der spænder fra kirke-diget til den grønne beplantning, former en neutral baggrund, der præciserer og forstærker kirkens portal niche som det vigtigste arkitektoniske udsagn – kirken bliver så at sige sat yderligere i scene med dette motiv som baggrund.

Klassicisten C. F. Hansen var i sin arkitektur inspireret af antikkens form-idealer og regelsæt, men også renæssancens italienske mestre som Palladio m.fl. og deres fortolkning af antikkens idealer, var inspiration for hans arkitektur. Den åbne Loggia er et kendt arkitektonisk motiv i begge perioder, hvor den iscenesætter og danner optakten til et bygningsanlægs vigtigste bygning eller rum.

VonsildSognehus_9

VonsildSognehus_6

VonsildSognehus_2

VonsildSognehus_7-8

VonsildSognehus_5

VonsildSognehus_4