5. marts 2020

Universelt design skaber
inkluderende arkitektur

Hos Cubo er universelt design en særlig tilgang til arkitekturen, hvor begreber som tilgængelighed, ligeværd og inklusion er bærende værdier, der får indflydelse på de arkitektoniske valg. Metodisk betyder det, at der fra designprocessens start tages højde for de behov, der knytter sig til diversitet og mangfoldighed blandt mennesker. Det involverer indsigt i brugeradfærd og -behov, og den viden bringes aktivt i spil, når vi skaber inkluderende arkitektur for mennesker.

Partner Per Ravn har mødt Rumsans – en uafhængig videnportal for universelt design – til en snak om de åbenlyse kvaliteter ved denne tilgang. Interviewet er filmet i den præmierede Skou-Bygning ved Aarhus Universitet – se interviewet her https://www.rumsans.dk/artikler/arkitektur-til-mennesker