5. oktober 2018

Lars Thiis forelæsning om Jørn Utzon i Svaneke

Cubos Lars Juel Thiis holder et foredrag i Byrådssalen på Svaneke Rådhus om Jørn Utzon i anledning af hans 100 år.

Lars vil gennemgå et par af Cubos værker på Bornholm, herunder træhusene på Hammerhavnen og det nyligt indviet Campus Bornholm. Lars har et indgående kendskab til Jørn Utzons værker verden over, herunder Svaneke Vandtårn og Svaneke Vandværk, og vil udfolde fortællingen om Jørn Utzons mest centrale bygningsværker i den danske og internationale arkitekturhistorie.