6. maj 2022

Første spadestik til Station Aarhus Syd

Opførelsen af den nye brandstation ’Station Aarhus Syd’ i Højbjerg blev den 4. maj skudt i gang med første spadestik.

Stationen er et moderne og innovativt bud på fremtidens brandstation, hvor klima- og miljøvenlige løsninger er integreret i bygningen og hverdagen. Blandt andet etableres solceller og ladestandere samt en stor underjordisk opsamlingstank til regnvand, der påfyldes brandkøretøjerne. Det betyder at brugen af drikkevand, som normalt bruges til brandslukning, reduceres betragteligt.

Desuden er der et helt særligt fokus på arbejdsmiljøet, hvor stationens kommende medarbejdere har været inddraget i projektet helt fra planlægnings- og skitsestadie. Sammen har vi gennemtænkt de arkitektoniske løsninger, der skal skabe rammerne for en god, sikker og tryg hverdag.

Netop sikkerhed og tryghed er vigtige faktorer og medtænkes i alle bygningens zoner, fra værksteder til administration og opholdsrum. Derfor er der fokus på adskillelse af områder således, at forurenede zoner og materiel med sod og farlige partikler adskilles fra de rene rum. Et sundt indeklima og rekreative opholdsrum inde og ude vil højne trivsel og understøtte den vigtige indsats, mandskabet yder.

Station Aarhus Syd opføres af et erfarent team med Cubo som totalrådgiver og arkitekt i tæt samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Den nye brandstation på Søren Nymarksvej 6 forventes at stå færdig primo 2024 og skal dække den sydlige del af kommunen med omkring 600 udrykninger om året.

På billedet er det rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Steen Stavnsbo, der gør klar til første spadestik sammen med pressen og stationens kommende medarbejdere.

Sammen med Viggo Madsen og Østjyllands Brandvæsen har Cubo også opført Station Aarhus Nord i Lisberg, der blev indviet sidste år.

Se flere billeder og læs mere om Station Aarhus Nord