8. oktober 2018
Foto: Lars Kruse, AU Foto

Skou Bygningen
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet indviet

På dagen, hvor nobelprismodtager Jens Christian Skou ville været blevet 100 år, klippede hustru Ellen-Margrethe Skou snoren til Aarhus Universitets nye forskningshus, Skou-bygningen, der vil huse Institut for Biomedicin, som Skou var tilknyttet.

Ved indvielsen var der bl.a. taler fra professor, formand for Nobelpriskomitéen, Anna Wedell, og Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Skou-bygningens to høje forskudte bygningslænger indpasser sig i omgivelsernes stemning af gule tegl og saddeltage, men tilfører alligevel nye berigende elementer. De perforerede teglgavle er tydeligt nye, men de refererer også til Universitets gavle mod Ringgaden.

Hovedgrebets variation over kendte temaer danner en ny storhed og tyngde i parkens sydlige kvarter – en disponering der indskriver sig naturligt i Universitetets bygningshierarki.

I koblingspunktet mellem de to længer mødes forskere, studerende og personale i et dynamisk mødested der hæver sig op i etagerne med indskudte møderum og udsigt til omgivelserne.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Cubo vandt konkurrencen tilbage i 2012 og dekan Allan Flyvbjerg, der havde sæde i konkurrencens jury udtalte om vinderprojektet:

“Det er altafgørende for behandlingen af sygdomme i befolkningen, at universitetet har tidssvarende faciliteter og kan tiltrække de bedste forskere nationalt og internationalt. Et af de vigtige træk ved vinderprojektet er, at de biomedicinske forskningsenheder er ekstremt fleksible, så de kan vokse og låne plads fra hinanden, når instituttets mange forskerteams udvikler sig dynamisk.”

“Med det nye byggeri sikrer vi ikke alene de bedste rammer for, at Aarhus Universitet i mange år fremover kan møde kravene til den ypperste, internationale forskning i biomedicin; vi er også det første biomedicinske institut i verden, der nu reelt samler alle relevante forskningsenheder under ét tag.”