1. december 2022

Finansiering på plads: Skanderborg Trailcenter opføres i 2023

Cubo har tegnet det nye Skanderborg Trailcenter ved Anebjerg Skov, der med de sidste støttekroner fra Nordea-fonden nu endelig kan realiseres.

Med naturoplevelsen i centrum vil trailcenteret invitere til aktive oplevelser, fællesskab og motion for alle på tværs af aldre, niveauer og aktivitetstyper. De nye faciliteter til at udgøre epicentret for et væld af forskellige idrætsaktiviteter i naturen, hvor inde- og uderum er sammentænkt. Store dele af huset kan lukkes og afskærmes for regn og vind efter behov ved hjælp af store skydepartier og det store gårdrum inviterer indenfor og danner rammen for uformelle møder mellem de mange forskellige brugergrupper.

”Drømmescenariet er et mødested for mountainbikere, der vasker cyklen, for løbere, der strækker ud, og en skoleklasse, der udforsker skoven. Trailcentret bliver en slags trædesten mellem de mere klassiske idrætsfaciliteter på Fælleden og aktivitetsmuligheder i Anebjerg Skov.” – Tage Nielsen, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Skanderborg Kommune

Trailcentret er finansieret af Skanderborg Kommune, Nordea-fonden, Lokale- og Anlægsfonden og DIF – Danmarks Idrætsforbund.