2. oktober 2017

Rune Riis ekstern lektor på Arkitektskolen i Aarhus

Rune Riis er tiltrådt som ekstern lektor på Arkitektskolen i Aarhus, og vil blive tilknyttet ”Habitation”. Her skal Rune bidrage med input og inspiration fra sit daglige virke til at videreudvikle og styrke arkitektuddannelsen igennem direkte involvering i undervisningen.

Rune har udarbejdet en række vundne konkurrenceprojekter – i de senere år med særlig fokus på boligbyggeri. Eksempler er Plejecenter Hyrdehøj i Roskilde, som indrettes med særligt fokus på demens, samt Fremtidens boliger og liv på Kellersvej i Gladsaxe, som nytolker de fysiske rammer til borgere med udviklingshæmninger og genfortæller de humanistiske og arkitektoniske kvaliteter i en nutidig, tæt og tryghedsskabende arkitektur.

Rune blev uddannet fra Arkitektskolen Aarhus i 2003 og har været Partner hos Cubo siden 2014.