5. maj 2020
Foto: Thomas Rahbek | Slots- og Kulturstyrelsen

Restaurering af Kongefløjen
Nyborg Slot – Etape II

Slots- og Kulturstyrelsen har med alle fagentrepriser på plads igangsat etape II af den igangværende restaurering af Nyborg Slot, hvor Kongefløjens rigt udsmykkede vægge nu nænsomt skal restaureres. Projektet er med dygtige og specialiserede håndværkere og konservatorer i gode hænder.

Projekt Nyborg Slot er udviklet i et samarbejde bestående af JAJA Architects, VMB Arkitekter, Cubo, Schønherr og Søren Jensen. Projektet er et partnerskab bestående af Nyborg Kommune, Realdania, A.P. Møller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Østfyns Museer.

Anden etape af restaureringen af Nyborg Slots Vestfløj afsluttes ultimo 2021, og det samlede projekt forventes færdigopført i 2023.