8. april 2020

Renoveringen af Bartholin Komplekset på AU går ind realiseringsfasen

Bartholin Komplekset er med sin smukke placering ved søerne i den sydlige del af Universitetsparken et markant bygningsværk, der huser forsknings- og undervisningsfaciliteter på Institut for Biomedicin. Som led i renoveringen af det kanoniserede universitetsbyggeri får Bartholin-komplekset en markant ændret facade med et gennemgående vertikalt glasparti mod parken. Med denne facade-løsning åbnes bygningen nænsomt op med etableringen af et halv-atrium, der vil rumme indre møderum og nye mødesteder. Renoveringen vil bevare de eksisterende indre kvaliteter i bygningen, samtidig med at der lukkes naturligt lys ind i bygningen og gives sø-kig indefra og ud.

Projektet for AU Health, Institut for Biomedicin omfatter foruden renoveringen af Bartholin Komplekset også energirenovering af eksisterende laboratoriebygninger med ombygning, etablering og indretning af nye kontorer, studiemiljøer og laboratorier indenfor GMO-klassificeringen.

I 2018 blev den nyopførte Skou Bygning indviet. Projektet indgår også i det samlede projekt for AU Health, der med udvidelsen fik optimale rammer til den biomedicinske forskning på Aarhus Universitet. I 2019 modtog Skou Bygningen Aarhus Kommunes Arkitekturpris for nybyggeri og modtog ros for ”opførelsen af det smukke og kvalitetsprægede byggeri”, der udfolder sig i et kanoniseret kulturmiljø, der med afsæt i stedets særlige karakteristika formår at tilføre nye værdier.

Udvidelsen og renoveringen på Aarhus Universitet føjer sig til den lange række af undervisnings- og forskningsbyggerier, som Cubo står bag.

OM PROJEKTET

Bygherre | Bygningsstyrelsen
Bruger | Aarhus Universitet
Arkitekt & totalrådgiver | Cubo Arkitekter
Landskabsarkitekt | Møller & Grønborg
Ingeniør | Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Areal | 12.000 m2
Status | Forventes taget i brug i 2022

SE PROJEKT