27. marts 2023

Rejsegilde på Station Aarhus Syd

Fredag 24. marts kunne Cubo fejre rejsegilde på den nye Station Aarhus Syd i Højbjerg sammen med håndværkere, brandmænd og entreprenør.

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl åbnede gildet med store roser, både til byggeriet og processen:

”Jeg glæder mig som en 4-årig juleaften til den nye brandstation står færdig.  Det har været en rigtig god proces helt fra starten – både med arkitekt, entreprenør og underleverandører og vi er meget glade og taknemmelige – også for den politiske opbakning der er til beredskabet i Aarhus.”

Station Aarhus Syd skal dække den sydlige del af Aarhus med omkring 600 udrykninger om året og bliver et innovativt bud på fremtidens brandstation. Helt fra planlægningsfasen har der været udtalt fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for de kommende medarbejdere og på at få integreret klimavenlige og bæredygtige løsninger i byggeriet.

Det har betydet at medarbejderne har været inddraget helt fra starten og bidraget til at udtænke de mest optimale arkitektoniske løsninger, der skal skabe rammerne for en god og tryg hverdag. Et eksempel er zoneopdeling af arbejdsområder og sluseinddelt omklædning, hvor områder med sod og farlige partikler adskilles fra de øvrige rum. Når brandmændene vender retur fra en brand, efterlader de inderbeklædningen i en specialvaskemaskine, går videre til bruseområde og sauna, hvor sodpartikler svedes ud for til sidst at klæde om i den anden ende af slusen. På den måde undgås at sodpartikler spredes til bygningens øvrige rum.

Derudover etableres der solceller og ladestandere samt en stor underjordisk opsamlingstank til regnvand, der direkte kan påfyldes brandkøretøjerne. Det betyder en stor besparelse af almindeligt drikkevand, som normalt bruges til brandslukning.

Udover garagen til brandkøretøjerne får Station Aarhus Syd også etableret garager til servicecenter, hvor Østjyllands Brandvæsens ca. 100 køretøjer skal efterses, repareres og vedligeholdes.

Aarhus Station Syd opføres for Østjyllands Brandvæsen i samarbejde med Færch & Co og Viggo Madsen Ingeniører.

Cubo har også tegnet den nyligt opførte Station Nord i Lisbjerg for Østjyllands Brandvæsen.